ข้อตกลงการสมัครสมาชิก

คำแนะนำในการใช้งานเว็บบอร์ดปาเจโร่สปอร์ต มาเนีย
1.   พึงระลึกอยู่เสมอ โดยการเปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นเสมือนชุมชนหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ
2.   พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจาร หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลอื่นในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
3.   พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคมเว็บบอร์ด  ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานและวัฒนธรรมอันดีของบอร์ดปาเจโร่สปอร์ต มาเนี่ย สืบไป

กฎ กติกา และ มารยาท ในการใช้งานเว็บบอร์ดปาเจโร่สปอร์ต มาเนีย
1.   ให้สิทธิ์ในการโพสต์ข้อความและรูปภาพบนเว็บบอร์ด เฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก Full Member เท่านั้น
2.   ผู้สมัครสมาชิกได้ยอมรับกฏ กติกา มารยาท ที่มีในขณะนี้และรวมทั้งที่อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
3.   ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
4.   ห้ามโพสต์รูปภาพหรือข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่น  ล้อเลียน ต่อการนับถือศาสนาและสิ่งเคารพบูชา  ทั้งสิ้น
5.   ห้ามโพสต์เรื่องราวหรือความคิดเห็นทางด้านการเมือง ข้อความหรือเว็บลิ้งค์ที่เกี่ยวเนื่อง
6.   ห้ามโพสต์หรือเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม ห้ามโพสต์พาดพิง ทวงถาม เรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลที่ก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาสู่การเข้าใจผิดของส่วนรวม
7.   ห้ามโพสต์หรือเสนอข้อความอันมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะผู้ดูแลเว็บบอร์ด
8.   ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการโน้มน้าว  ท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลใดๆ
9.   ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่นรูปภาพ  e-mail address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.*หากทีมงานพบเจอหรือพิจารณา ได้ว่า กระทู้ใดมีเจตนาหลีกเลี่ยงประเด็น  คลุมเครือไม่ชัดเจน  ส่อไปในทางที่จะเป็นผลเสียต่ออารมณ์ของส่วนรวม  การตัดสินใจลบกระทู้และ หรือ
      การยกเลิก user login ถือเป็นสิทธิขาดของทีมงานปามาเนียและคณะผู้ดูแลเว็บโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ  จนกว่าจะมีการแก้ไขเป็นอย่างอื่น

11. *ห้ามโพสถามหาเหตุผลในการลบหรือถามหาความรับผิดชอบของทีมงานปามาเนียและคณะผู้ดูแลเว็บ (อนุญาตให้สมาชิกปามาเนีย  PM สอบถามได้เท่านั้น)


กฎระเบียบเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
1.   การสมัครสมาชิก Pajerosportmania.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.   ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องใช้นามแฝงที่เป็นชื่อเรียกจริง   หรือชื่อเล่น   หรือชื่อเรียกและตามด้วยสกุลเรียกขานที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้   เช่น
      [ Wirat , Wanchai , Kiiti ,  Daj , KO, Gib , Ken  Pattaya , Ake  Pumpup , Kung Dindang , Nit Pajero]
3.   สมาชิกทุกท่าน จะต้องใส่ Avatar รูปจริง ที่เป็นรูปของตนเอง ให้เห็นหน้าชัดเจน ไม่ใช้รูปคนอื่น
4.   ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ Pajerosportmania.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
5.   หลังจากกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว  จะสามารถใช้งานได้หลัง 48 ชม. ไปแล้ว
6.   หากทีมงาน Pajerosportmania.com  ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
7.   ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
8.   สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง Pajerosportmania.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด  หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
9.   ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน Pajerosportmania.com  จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น
10. ทีมงาน Pajerosportmania.com มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการเปิดเผยข้อมูลหรือการขอตรวจสอบประวัติ  โดยทางราชการหรือจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อประโยช์นทางราชการ
11. ทีมงาน Pajerosportmania.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้  โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
12. ทีมงาน Pajerosportmania.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


เสียเวลากับความยุ่งยากที่มากขึ้นสัก 10นาที  สำหรับการสมัครสมาชิก ยังดีกว่าเสียเวลาแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งของผู้ไม่หวังดี ที่อาจใช้เวลาจัดการมากกว่า 10 วัน   เพื่อประโยช์นของส่วนรวมในบอร์ดปาเจโร่สปอร์ต มาเนีย  แห่งนี้

จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ทีมงานปาเจโร่สปอร์ตมาเนีย
 :L6425:  :L4399:  :L2758:คุณยอมรับตลอดการใช้งานฟอรั่มนี้ถึงข้อตกลงที่จะไม่โพสต์ข้อความใดๆที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่เหมาะสม ไม่โพสต์ข้อความใดๆที่จะสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ก่อกวน ดูหมิ่น หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่โพสต์ข้อความหยาบคาย น่ารังเกียจ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร การคุกคามทางเพศ รวมถึงอื่นๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากเจ้าของโดยตรง โดยมีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานยืนยันเท่านั้น ฟอรั่มนี้ไม่อนุญาติให้มีการโพสต์ข้อความติดกันหลายครั้ง การโฆษณาชวนเชื่อทุกรูปแบบ จดหมายลูกโซ่ และการ Quote เป็นพีระมิด

อนึ่ง ทีมงานผู้ดูแลฟอรั่มไม่สามารถตรวจโพสต์ทุกโพสต์ และไม่สามารถดูข้อความทุกข้อความตลอดเวลาได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในข้อความได้ โพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าของฟอรั่มหรือทีมงานผู้ดูแลแต่อย่างใด หากคุณพบเห็นและคิดว่าโพสต์หรือข้อความใดละเมิดข้อตกลงการใช้งานฟอรั่ม สามารถแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลฟอรั่มได้ทันที ทีมงานผู้ดูแลฟอรั่มขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งานฟอรั่ม หากความผิดนั้นอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม การแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนทีมงานผู้ดูแลจะปรึกษาและดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือลบโพสต์หรือข้อความดังกล่าว ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเช่นกัน

เนื้อหาของโพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความของคุณ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด โดยคุณยินยอมที่จะปกป้องและไม่เอาความผิดกับเจ้าของฟอรั่ม เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และทีมงานผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องทุกคน เจ้าของฟอรั่มขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้มาจากการใช้งานฟอรั่มนี้ทั้งหมด) ในกรณีที่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานฟอรั่มนี้ของคุณ

คุณสามารถเลือกชื่อเข้าใช้งานของบัญชีฟอรั่มของคุณได้ โดยทีมงานผู้ดูแลขอให้ใช้ชื่อที่เหมาะสม สำหรับบัญชีฟอรั่มที่คุณกำลังจะลงทะเบียนนี้ คุณยินยอมที่จะไม่ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น นอกจากทีมงานผู้ดูแล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บัญชีฟอรั่มของบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ทีมงานผู้ดูแลขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีฟอรั่มของคุณ เพื่อป้องกันผู้อื่นขโมยรหัสผ่านของคุณ

หลังจากคุณได้ลงทะเบียนบัญชีฟอรั่มของคุณแล้ว คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ข้อมูลใดๆที่เจ้าของฟอรั่มและทีมงานผู้ดูแลเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ทีมงานผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบออกโดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือน และอาจมีการลงโทษตามสมควร

โปรดทราบว่าแต่ละโพสต์ของคุณจะถูกบันทึก IP เอาไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่คุณถูกห้ามการใช้งานในฟอรั่มหรือในกรณีที่ ISP ของคุณติดต่อมา ข้อตกลงนี้จะถูกใช้หากคุณละเมิดข้อตกลงการใช้งานฟอรั่มอย่างรุนแรงเท่านั้น

นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าซอฟต์แวร์จะเก็บ Cookie (ไฟล์ที่มีข้อมูล เช่น บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ) ใน Cache ของเบราเซอร์คุณ ซึ่ง Cookie นี้ถูกใช้ในการ Login และ Logout เท่านั้น ซอฟต์แวร์นี้จะไม่เก็บหรือส่งข้อมูลใดๆไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกรูปแบบ