Pa Mania Tales (เรื่องเล่าปามาเนีย) > Wheels, Tires, Brakes & Suspension Systems

**วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก

(1/6) > >>

ต๋อง Fuddy:
วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก

ตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแก้มยางรถยนต์นั้น สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติของยางได้ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของยาง เช่น หน้ากว้าง ซีรี่ส์ ขนาดขอบกระทะล้อ และยังบ่งบอกถึงขีดจำกัด ความเร็วสูงสุด, ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางเส้นนั้นๆ รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติ ดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลทั่วๆไป ที่ท่านเจ้าของรถควรจะทราบเพื่อที่จะได้เลือกซื้อยางในครั้งต่อไปได้ อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

สำหรับตัวเลขที่อยู่บนแก้มยางของรถเก๋ง โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้
• 195/60R14 85H
• 195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
• 60 คือ ซีรีส์ยาง
• R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
• 14 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
• 85 คือ ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางต่อเส้น
• H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด

สำหรับความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถกระบะ มีลักษณะดังนี้
• 195R14C 8PR
• 195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
• R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
• 14 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
• C คือ ยางที่ใช้เพื่อการขนส่ง (มาจากคำว่า commercial)
• 8PR คือ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น
(ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80)

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีลักษณะดังนี้
• 31x10.5R15
• 31 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
• 10.5 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
• R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
• 15 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ความกว้างของยาง/ความกว้างของหน้ายาง

ความเข้าใจผิด : บนแก้มยางจะมีการระบุขนาด ต่างๆ ของยางเส้นนั้นไว้อยู่เสมอ สำหรับยางทั่วไปจะมีการระบุราย ละเอียดที่คุ้นเคยกันตามตัวอย่าง เช่น 205/60R15 ตัวเลข 3 หลักแรกนี้เองที่หลายคนเข้าใจผิด โดยเข้าใจว่าเป็นความกว้างของหน้ายางที่สัมผัสถนน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ในกรณีตัวอย่างนี้ คิดว่ายางเส้นนี้มีหน้ากว้าง 205 มิลลิเมตร

ความเป็นจริง : ตัวเลข 3 หลักแรกนี้ เป็นความกว้างของยาง ไม่ใช่ความกว้างของหน้ายางที่สัมผัสพื้น วิธีการตรวจสอบง่ายๆ ตัวเลข 3 หลักนี้ ก็คือ นำยางเส้นนั้นใส่กับกระทะล้อที่มีขนาดเหมาะ สมกันตามมาตรฐานที่วงการยางกำหนดและสูบลม วัดความกว้างของยางจากส่วนที่กว้างที่สุด ซึ่งมักจะ เป็นส่วนโค้งของแก้มยางที่ป่องออกมา จากแก้มข้างหนึ่งมายังอีกข้างหนึ่ง โดยวัดรวมทุกอย่างที่กว้าง ที่สุด ถ้าบังเอิญมีตัวอักษรตัวเลขหล่อนูนออกมา ก็ ต้องวัดรวมด้วย แล้วก็จะได้ค่าความกว้างนั้นออกมา

ตัวเลข 3 หลักแรกที่ระบุไว้ เช่น 205 จะเป็นความกว้างของยางในส่วนที่ป่องที่สุด ซึ่งเป็นแก้มยาง ส่วนความกว้างของหน้ายางจริง จะไม่มีการกำหนดไว้ และเท่าที่ทดลองวัดดู ก็จะแคบว่าตัวเลขความกว้างของยางที่ระบุไว้ 10-30 มิลลิเมตร นั่นหมายความว่า สมมุติิยางที่ระบุความกว้าง ไว้เท่ากัน แต่ต่างรุ่นต่างยี่ห้อกัน ความกว้างของยาง บริเวณแก้มจะต้องเท่ากัน แต่ไม่แน่ว่าความกว้างของยางจะต้องเท่ากัน เพราะพบว่ายางรุ่นสปอร์ตหรือเน้นสมรรถนะสูง จะมีความกว้างของหน้ายางใก้ลเคียงกับตัวเลขความกว้างของยางมากกว่ายางรุ่นพื้นๆ สำหรับใช้งานทั่วไป

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ตัวเลขซีรีส์ ต้องคำนวนก่อน

ความเข้าใจผิด : จากตัวอย่าง 205/60R15 ตัวเลข 2 หลักชุดที่ 2 คือ 60 หมายถึงซีรีส์ของยาง หลายคนเข้าใจผิดว่า ยางที่มีตัวเลขซีรีส์มาก จะต้องมีแก้มสูงกว่ายางที่มีซีรีส์น้อยกว่าเสมอ

ความเป็นจริง : ตัวเลขซีรีส์ หมายถึง ความสูงของแก้มยางคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความกว้างของยาง หากต้องการทราบความสูงจริงของแก้มยาง ก็ต้องมีการคำนวณก่อน จากตัวอย่าง ยางเส้นนี้ มีความสูงของแก้มยาง เป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากความกว้าง 205 มิลลิเมตร คำนวนโดยนำ 205 X (60/100) = 123 มิลลิเมตร ถ้าไม่ผ่านการคำนวณ จะสรุปลอยๆ ไม่ได้ว่า ยางซีรีส์ 65 จะมีแก้มยางจริงสุงกว่ายางซีรีส์ 60 หากมีความกว้างของยางต่างกัน

เช่น ยาง 205/60R13 มีแก้มสูง 205 X (60/100) = 123 มิลลิเมตร ส่วนยาง 185/65R13 มีแก้ม สูง 185 X (65/100) = 120.25 มิลลิเมตร มีแก้มจริงเตี้ยกว่าทั้งที่มีตัวเลขซีรีส์เป็น 65 มากกว่าเส้นแรกอยู่ 5 ซีรีส์ ถ้าจะเดาความสูงของแก้มยาง ก็ต้องดูตัวเลข 3 หลักแรกความกว้างของยางด้วย แต่ถ้าจะให้แม่นยำก็ต้องนำไปคำนวณก่อน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ยางที่ใช้กับกระทะล้อขอบใหญ่กว่า ยางต้องใหญ่กว่า

ความเข้าใจผิด : ในกรณีที่จะเปลี่ยนล้อแม็กให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ตามสไตล์ล้อแม็กวงโต+ยางแก้มเตี้ย เช่น ล้อเดิมขอบ 14 นิ้ว จะเปลี่ยนเป็นขอบ 16 นิ้ว หลายคนเข้าใจผิด โดยรีบสรุปว่ายางที่ใช้กับกระทะล้อขอบ 16 นิ้ว ต้องมีขนาดใหญ่กว่ายาง 14 นิ้ว ไปมองไปอิงกับตัวเลขขอบกระทะล้อทั้งที่นั่นคือ วงในของยาง ไม่ใช่วงนอก

ความเป็นจริง : ยางจะมีเส้นรอบวงมากหรือมีความสูงโดยรวมเท่าไร ไม่เกี่ยวกับขนาดของกระทะล้อหรือเรียกกันว่าขอบกี่นิ้วนัก เพราะต้องขึ้นอยู่กับความสูงของแก้มยาง ซึ่งก็ขึ้นกับความกว้างและซีรีส์นั่นเอง ยางขอบ 17 นิ้ว ซีรีส์น้อยแก้มเตี้ยบางเฉียบ อาจจะมีเส้นรอบวงน้อยและมีความสูงโดยรวมน้อย กว่ายางขอบ 14 นิ้ว ซึ่งมีซีรีส์มากและแก้มสูงก็เป็นได้
(ที่มา:สาระน่ารู้จาก Auto Check Point Co.,Ltd)ทีนี้มาลองคิดตามตัวอย่างกันดูเล่นๆนะครับ

ล้อขนาด 205/55-16
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 205 x (55/100) = 112.75 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 4.439 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 16 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 24.878 นิ้ว

ล้อขนาด 205/45-17
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 205 x (45/100) = 92.25 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.632 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 17 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 24.264 นิ้ว

ล้อขนาด 225/40-18
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 225 x (40/100) = 90 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.5433 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 18 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 25.087 นิ้ว

ล้อขนาด 235/40-18
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 235 x (40/100) = 94 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.701 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 18 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 25.401 นิ้ว

พยายามเลือกขนาดให้ใกล้เคียงของเดิมติดรถออกจากโรงงาน เข็มไมล์จะได้ไม่เพี้ยนนะครับ
สูงกว่าเดิม=ไมล์แข็ง(บอกค่าความเร็วน้อยกว่าความเร็วจริง)
เตี้ยกว่าเดิม=ไมล์อ่อน(บอกค่าความเร็วมากกว่าความเร็วจริง)
****** 25.4 มม.  =  1 นิ้ว
(ที่มา:สาระน่ารู้จาก Auto Check Point Co.,Ltd)

ต๋อง Fuddy:
น้องปาเรา ไมล์อ่อน ชดเชย ได้ป่าวหนอ  :L2761:

วี พระนคร:
พี่ต๋อง ขยันหาความรู้ มาให้น้องๆจริงๆ  :L2900: :L2900: :L2900:

tod:

--- อ้างจาก: ต๋อง Fuddy ที่ 18 มกราคม 2013, 13:02:47 ---น้องปาเรา ไมล์อ่อน ชดเชย ได้ป่าวหนอ  :L2761:

--- End quote ---
เพิ่มหน้ายางให้สูงขึ้น เส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมพอช่วยได้ครับ  :L4396:

ผมลองเทียบกับ GPS ต่างกันประมาณ +/- 5 ครับถือว่ายอมรับได้ (ล้อ 265/50/20)
 :L2736:

พี่ปรี บางบ่อ:
 :L2900: :L2900: :L2900: :L2900: :L2900:
ข้อมูลเป้ะ เยี่ยมเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version